Komiksy J.T.Chick'a

List

1838_01


1838_02

1838 03

1838_04

1838_05

1838_06

1838_07

1838_08

1838_09

1838_10

1838_11

1838_12

1838_13

1838_14

1838_15

1838_16

1838_17

1838_18

1838_19

1838_20

1838_21

1838_22

1838_23

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.