Pieśni chrześcijańskie

Pieśni radości - składanka

Aby posłuchać pieśni kliknij ikonę "play", aby zapisać plik na dysk prawym przyciskiem  kliknij "pobierz"  a następnie "zapisz element docelowy jako.."
Pieśni radości  -  pobierz

Piosenka z filmu "Kryzys Wiary"

Come out of her* me beloved Come and follow Me
Wyjdź z niej mój ukochany Przyjdź i naśladuj Mnie
Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewnątrz obozu do wzgórz Do miejsca zwanego Kalwaria
Like a beatiful flower that fades So the traditions of men
Tak jak piękny kwiat który więdnie Tak są tradycje ludzkie
But the Word of the Lord it stands for always For He is the guardian
Ale Słowo Pana trwa na zawsze Gdyż on jest strażnikiem
Trust only in the sacrifice of God's perfect lamb
Polegaj tylko na ofierze Bożego doskonałego Baranka
Believe and receive in this true hour
Wierzcie a otrzymacie w tej prawdziwej godzinie
Come into Emmanuel's land
Przyjdźcie do kraju Emanuela
Come out of her* me beloved Come and follow Me
Wyjdź z niej mój ukochany Przyjdź i naśladuj Mnie
Outside the camp up to the hill The place called Calwary
Na zewnątrz obozu do wzgórz Do miejsca zwanego Kalwaria

*Apokalipsa 18:4

piosenka z filmu "Kryzys wiary" (52:04-54:03) dostępnego pod http://stara.alberto.pl/download/KryzysWiary.wmv

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.