• Start
  • Chrześcijaństwo
  • Wiara ewangeliczna

Wiara ewangeliczna

Kim jestem w Chrystusie

Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

Rz 10,17

Kim jestem w Chrystusie

Jestem nowym stworzeniem - 2 Kor 5,17
Jestem solą ziemi i światłością świata - Mt 5,13-14
Jestem dzieckiem Bożym i Jego współdziedzicem - J 1,12; Rz 8,16-17; Ga 4,6-7
Jestem świątynią Bożą, a moje ciało jest świątynią Ducha Świętego - 1 Kor 3,16 i 6,19
Jestem sługą sprawiedliwości - Rz 6,18
Jestem sprawiedliwy - 2 Kor 5,21
Jestem wyzwolony z przekleństwa prawa (ubóstwa, choroby i duchowej śmierci) - Ga 3,13; Pwt 28
Jestem pojednany z Bogiem - 2 Kor 5,18
Jestem członkiem Jego Ciała - Ef 5,30; 1 Kor 12,7
Jestem przyjacielem Jezusa - J 15, 15

Czytaj dalej

Znaki i cuda

Czytaj dalej

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.