Apostazja

Tydzień Apostazji

tydzien_apostazji

W nawiązaniu do histerii, jaką w niektórych kręgach wywołał niedawny Tydzień Apostazji, katolickie media straszyły apostatów zgubnymi skutkami odstępstwa. "To odtrącenie Boga!" - grzmiał redaktor Tomasz Terlikowski. Problem (dla Krk) w tym, że wielu ludzi odchodzi od Kościoła katolickiego ze względu na Boga właśnie, a nie przeciwko Niemu.

Gdy sam 21 lat temu odchodziłem z tego Kościoła, moim pytaniem nie było "czy będę się podobał Bogu gdy odejdę z Kościoła", ale przeciwnie - "czy można podobać się Bogu, pozostając katolikiem". Uznałem, że nie można, dlatego odszedłem bez strachu. Byłem przekonany, że trwanie w Kościele który już dawno porzucił Ewangelię, zagraża mojemu duchowemu życiu. Teraz patrzę na to w zupełnie innej już perspektywy, lecz doskonale rozumiem moje ówczesne motywacje. Terlikowski w swych atakach na apostatów, napisach o jedno zdanie za dużo. Stwierdził mianowicie, cytując jakiegoś księdza, że "kto rezygnuje z Kościoła katolickiego, skazuje się na potępienie. Nie można mówić, że Kościół to coś zupełnie innego niż Chrystus." Wiem, że takie narcystyczne poglądy nadal w katolickim Kościele tu i ówdzie funkcjonują, ale za każdym razem gdy czytam coś takiego, przechodzi mi po plecach dreszcz zgrozy.

Czytaj dalej

Co to jest apostazja?

exit

Apostazja (z gr. odstąpienie, bunt) - odejście od wiary; w pierwotnym znaczeniu - całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej. Współcześnie w polskich realiach i w odniesieniu do Kościoła rzymskokatolickiego formalność polegająca na złożeniu odpowiedniego pisma, które umożliwia "wykreślenie" ze wspólnoty tej religii i skutkuje m.in nie ujmowaniem przez urzędy jak GUS takiej osoby jako katolika / katoliczki. Współcześnie apostazja rozumiana jest jako świadome, dobrowolne i publiczne wyrzeczenie się przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego.

Po co apostazja?

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (skąd pochodzą oficjalne informacje GUS) podaje, że w Polsce w jest 33,7 mln katolików, co stanowi 95,8% społeczeństwa polskiego (dane dotyczą roku 2008). Dzieje sie tak ponieważ włączenie do KK przez chrzest w wieku niemowlęcym jest powszechną tracycją praktykowaną nawet przez "niepraktykujących" katolików. Księża natomiast nie wnikając w pobudki rodziców ani głębokośc ich wiary w Boga chętnie udzielają chrztu ich dzieciom, gdyż każda nowa "owieczka" niesie ze sobą wymierny przychód niezbędny do wieloteniego trwania i utrzymania instytucji kościelnych. Nie ma wiekszego znaczenia, że wiele z tych ochrzczonych niemowląt w wieku dorosłym pojawia sie w kościele rzadko albo wcale.

Czytaj dalej

Jak się "wypisać" z KK?

escape

Każda partia polityczna, stowarzyszenie, organizacja czy związek wyznaniowy ma własny "statut". Nie zawsze zaprzestanie uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez daną organizację jest jednoznaczne z wykluczeniem z tejże.

Dokładnie tak jest w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko formalna apostazja gwarantuje, że przestajemy być członkiem tego wyznania i dożywotnio rezygnujemy z "przywilejów" członkom tego wyznania przysługującym.

Mimo, że wcielenie do Kościoła katolickiego następuje zazwyczaj w wieku niemowlęcym, akt apostazji zarezerwowany jest jedynie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność doczynności prawnych. Jeśli chcesz oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego, musisz przedsięwziąć nastepujące czynności:

  1. Napisz akt apostazji  i wydrukuj go w 2 egzemplarzach (pobierz: Wzór 1 lub Wzór 2)
  2. Z parafii, w której zostałeś ochrzczony uzyskaj odpis świadectwa chrztu.
  3. Udaj się wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami do proboszcza parafii miejsca zamieszkania i osobiście wręcz mu podpisany akt apostazji (każdy z was musi posiadać dowód osobisty).
  4. Poproś o poświadczenie apostazji na świadectwie chrztu (świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest jedynym dokumentem przeznaczonym dla Ciebie a potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła).
  5. Jedną kopię aktu apostazji zostaw dla siebie - jeśli Ci się uda uzyskaj potwierdzenie złożenia aktu apostazji na swojej kopii.

W świetle obecnej instrukcji wydanej przez KK, akt apostazji można składać jedynie w parafii miejsca zamieszkania. Proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej.

Czytaj dalej

Akty prawne

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE

Art. 53
1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii.
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
KODEKS PRAWA KANONICZNEGO

(wybór przepisów prawa, które może zainteresować apostatów)

MAŁŻEŃSTWA MIESZANE

Kan. 1124

Małżeństwo między dwiema osobami ochrzczonymi, z których jedna została ochrzczona w Kościele katolickim lub po chrzcie została do niego przyjęta i formalnym aktem od niego się nie odłączyła, druga zaś należy do Kościoła lub wspólnoty kościelnej nie mającej pełnej łączności z Kościołem katolickim, jest zabronione bez wyraźnego zezwolenia kompetentnej władzy.

Czytaj dalej

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.