• Start
  • Religia
  • Kościół i polityka

Kościół i polityka

List...

flaga_watykanu

...do Prezydenta, Premiera, Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Dziś – gdy do granic absurdu doprowadzone są triumfalne, patriotyczno-narodowe obchody kolejnego święta 3 Maja – oskarżam władze, które buńczucznie wychwalają wolność i suwerenność Polski, o zepchnięcie kraju w najgorszy okres zniewolenia i upodlenia w dwutysięcznej historii.

Polska była okupowana przez różne kraje. Był czas, gdy nie było jej na mapach świata. Ale to były normalne kraje, w których pod panowaniem przestępczych, nieraz zbrodniczych władz żyli normalni ludzie, którzy sympatyzowali z naszym narodem, dzielili z nim trudy egzystencji i nieśli rozmaitą pomoc.

Niewola, w której znalazła się Polska od 1989 roku, jest najgorszą w całej jej historii, bo okupantem jest pasożytnicze przestępcze państwo Watykan. W tym państwie wszyscy funkcjonariusze i urzędnicy, chodzący w czarnych, białych i innych różnokolorowych togach, są pazernymi, bezwzględnymi wydrwigroszami, szamanami uprawiającymi średniowieczne gusła i zabobony, wyrywającymi od ogłupiałych ludzi i rządów krociowe haracze i wydzierającymi ostatni wdowi grosz.

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Możliwość komentowania została usunięta, bo jak dokładniej przyjrzeć się nawet polskim komentarzom to okazało się, że nie było ani jednego prawdziwego komentarza, a takie co mogłyby sprawiać wrażenie prawdziwych, były tylko po to, żeby pozycjonować inne strony www, więc mijało się to z celem.